MR. R.B.H. BEUNE

Advocaat-belastingkundige sinds 1999

Richard Beune is in 1992 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit), Nederlands recht met (in de doctoraalfase) de hoofdvakken rechtspersonen- en vennootschapsrecht, bestuursrecht en Europees recht.
Richard is op 19 september 1999 beëdigd als advocaat. Hij was vanaf 1993 tot medio 1999 werkzaam als Ontvanger der Rijksbelastingen. Hij doceerde invorderingsrecht aan het opleidingscentrum van de Belastingdienst.

Richard is als advocaat-belastingkundige/partner sedert mei 1999 werkzaam in de fiscale advocatuur. Zijn aandachtsgebieden zijn: invorderingsrecht, met name ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid, insolventierecht, (formeel) belastingrecht alsmede fiscaal straf(proces)recht.

Voor het NDFR Invordering onderhoudt hij de artt. 11 tot en met 20 van de Invorderingswet 1990. Tevens onderhoudt hij voor NDFR diverse artikelen in de Awb.

Daarnaast verzorgt Richard commentaren voor het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Ook heeft Richard een aantal buitenlandse publicaties mede op zijn naam.

BIJZONDERHEDEN

Lid en voorzitter van de Commissie Invorderingsrecht van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)

OPLEIDNG

Radboud Universiteit Nijmegen

CONTACTINFORMATIE

E-mail: beune@wiggersfaber.nl
Telefoon: (0316) 52 77 52